معاونت پژوهش و فناوری

 

معرفي

پژوهش و تحقیق لازمه حیات ملتی است که می­خواهد سربلند و آزاد زندگی کند. دستیابی به این مهم نیازمند پیش­ زمینه­ هاي سخت‌افزاري تحقيق، داشتن بانك اطلاعاتي از تحقیقات انجام شده مشابه قبلی و در نهايت ايجاد بستري مناسب براي پذیرش محقق و نتایج حاصل از تحقیق است. معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر به منظور ساماندهي به فعاليتهاي پژوهشي اعضاء هيأت علمي و دانشجويان تمامي عزم خود را معطوف به محوري نمودن پژوهش با هدف توليد علم و تربيت عالم نموده است.

ایجاد زیرساختهای سخت افزاری، نرم­ افزاری و ايجاد شرایط بهينه دسترسی دانشجویان و استادان به امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی و حمایتهای مادی و معنوی از دانشجویان و استادان پژوهشگر، این دانشگاه را در جایگاهی ارزشمند در سطح كشور قرار داده است.

حوزه معاونت پژوهشی از نظر ساختار سازمانی دارای پنج واحد مدیریت كل امورپژوهشی،مديريت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مديريت طرح برنامه و بودجه ،مديريت ارتباط با صنعت و جامعه و مديريت انتشارات می باشد.

 

 

مسئوليت ها

اهم وظايف حوزه معاونت پژوهشي به شرح ذيل مي‌باشد:

انجام بررسي‌هاي لازم جهت اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي.

تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت و دراز مدت پژوهشي دانشگاه و ارائه به هيأت رييسه دانشگاه.

انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي.

ايجاد و برقراري ارتباط با دانشگاهها و مؤسسات داخلي و خارجي به منظور جذب همكاري آنان در زمينه‌هاي مختلف.

انجام بررسي‌هاي لازم جهت ارائه طرحهاي اصلاحي در زمينه‌ فعاليتهاي پژوهشي.

تأمين خدمات و راه‌اندازي منابع اطلاعاتي و آزمايشگاههاي مورد نياز.